Vi arbeider målbevisst for å ta vare på denne maritime kulturskatten. Formålet med Riksantikvarens fredningsvedtak er bringe M/S «Rogaland» tilbake til tilstanden da skipet gikk ut av kystrutefarten i 1964. Det betyr at salongene som ble fjernet ved reparasjonen etter krigen ikke gjenoppbygges. Det er heller ikke planer om å sette inn dampmaskin til erstatning for dieselmotoren som ble installert i 1950. Dieselmotoren er en 16 sylinders General Motors «Cleveland» bygget i 1943 - og som nå har stått lenger i skipet enn den originale dampmaskinen.

Stiftelsen har med støtte av Riksantikvaren og Rogaland fylkeskommune restaurert lugarer om bord. Det er montert lastebommer på for- og aktermast slik at skipets profil stort sett tilsvarer tilstanden i 1964. Det er nå en prioritert oppgave å utarbeide vedlikeholdsplaner for skrog og maskineri for å sikre planmessighet og langsiktighet.

Stiftelsen samarbeider med Stavanger Maritime Museum med å ta vare på skipet og formidle levende kystkultur, f.eks. med arrangementer som «Appelsinbåten» for barnehagebarn før jul. Sparebankstiftelsen SR-bank har i 2018 gitt støtte til «Appelsinbåten».

Tur på fjorden

I sommerhalvåret er M/S ” Rogaland” sentralt samlingspunkt i kulturelle begivenheter både i eget navnefylke og utenfor. I tillegg seiler vi for sluttede lag i Ryfylkes fjorder. Ønsker du mer informasjon ta gjerne kontakt med oss, e-post: post@gamlerogaland.no eller mobil: 901 59 721
Velkommen om bord!

Restaurering, drift

Vi trenger hjelp til dugnadsarbeid fra alle interesserte: Kapteiner, styrmenn, matroser, maskinsjefer, maskinfolk, stuerter, kokker, bar og serveringsmedarbeidere, malere, rørleggere, snekkere, ingeniører, markedsførere, prosjektledere. Men du må gjerne være glad i veteranbåter og ha en positiv innstilling